Co jest potrzebne scale-upom, aby mogły szybciej się rozwijać?

Obecna sytuacja na świecie, spowodowana pandemią koronawirusa, stworzyła nowe wyzwania i wysunęła na pierwszy plan problemy, którymi należy jak najszybciej się zająć, żeby ustabilizować gospodarkę, zapewniając bezpieczeństwo społeczeństwu. Niektóre gałęzie biznesu zmuszone będą do dokonania zmian, nieunikniona jest też szybsza transformacja technologiczna oraz cyfrowa. Jest to silny katalizator dla innowacji na wielu poziomach globalnego ekosystemu. Łatwy dostęp do wiedzy, finansowania i sieci innowatorów to podstawowe elementy, których potrzebują scale-upy, chcąc tworzyć innowacje, które sprostają obecnym jak i przyszłym wyzwaniom.

Według raportu, EuropeanScale-up Report, w samej Europie działa już ponad 80 000 scale-upów. 1 na 10 europejskich scale-upów działa w sektorze IT, a 4% w sektorze biotechnologii oraz opieki zdrowotnej. Jak pokazuje lista The Global Unicorn Club, na całym świecie obecnie 472 firmy prywatne są wyceniane na ponad 1 mld USD, z czego około 100 ma siedzibę w Europie. Większość z tych europejskich jednorożców to scale-upy.

Scale-up – czym jest?

Scale-up to firma, która od początku swego istnienia zebrała od inwestorów co najmniej 1 milion dolarów lub generuje średni roczny wzrost sprzedaży lub zatrudnienia na poziomie co najmniej 20% w ciągu 3 lat. Jest to przedsiębiorstwo mające sprawdzony model biznesowy i wykazujące się dobrą trakcją stałych przychodów oraz cieszące się uznaniem przez inwestorów, bo przetrwało na tyle długo, że przestało być postrzegane jako start-up.

Wyzwania dla scale-upów?

Scale-upy są aktywne w każdym sektorze europejskiej gospodarki, wykorzystując w dynamicznym wzroście zarówno nowe technologie, jak i tradycyjne modele biznesowe. Stanowią one podstawę naszych społeczeństw, tworząc miejsca pracy i podejmując obecne i przyszłe wyzwania. Muszą one również stawić czoła wielu wyzwaniom biznesowym. W opracowaniu EuropeanScale-up Report określono 5 głównych obszarów, w których dynamicznie rosnące firmy potrzebują największego wsparcia:
– rekrutacja i zarządzanie talentami,
– finansowanie,
– dostęp do rynku,
– przywództwo,
– infrastruktura.

Scale-upy to te przedsiębiorstwa, które pomogą światowej gospodarce przetrwać pandemię i wrócić na ścieżkę wzrostu. Są one liderami w głównych i istotnych branżach, takich jak opieka zdrowotna, biotechnologia i praca zdalna. Jestem pewien, że w nadchodzących miesiącach będziemy świadkami rozkwitu innowacji poprawiających jakość powietrza, tworzących bezpieczniejsze doświadczenia w handlu detalicznym dla klientów i nowe doświadczenia biurowe dla pracowników oraz rozwijających e-commerce, które stworzą scale-upy. Jednakże, aby ulepszyć nasz świat, tego typu firmy muszą działać we właściwym środowisku” – zauważa Jerzy Brodzikowski, General Manager CIC Warsaw.

CIC Warsaw pozwala scale-upom skalować się

CIC Warsaw jest katalizatorem innowacji. Wykorzystując siłę pracy w tym samym otoczeniu różnych podmiotów, zaufania i współpracy, tworzy warunki szczególnie sprzyjające rozwojowi przedsiębiorstw działających w obszarze technologii. W swoim ekosystemie, we współpracy z różnorodnymi partnerami, wspiera firmy działające w obszarach najważniejszych dla tworzenia innowacji.

Kampus CIC Warsaw, który jest zlokalizowany w kompleksie Varso Tower, wspomaga polskie i międzynarodowe scale-upy, oferując światowej klasy infrastrukturę do tworzenia innowacji i społeczności innowatorów. Prywatne biura i pomieszczenia do pracy zespołowej, w pełni wyposażone kuchnie oraz wygodne sale konferencyjne zapewniają możliwość skoncentrowania się na biznesie, bez rozpraszania uwagi.

Najważniejszym składnikiem tego ekosystemu jest społeczność CIC. Jest ona budowana przez ekspertów skoncentrowanych na innowacjach: przedstawicieli korporacji, małe i średnie firmy, niezależnych przedsiębiorców, inwestorów, założycieli start-upów i scale-upów, naukowców, działaczy organizacji pozarządowych, przedstawicieli sektora publicznego i przedstawicieli administracji publicznej. Bliskie sąsiedztwo i ukierunkowane programy promują współpracę, która napędza innowacje.

CIC zaprojektowało przestrzenie, które spełniają wymagania scale-upów i są dopasowane do ich potrzeb. Oprócz oferowania elastycznych powierzchni biurowych i wspólnych, CIC Warsaw będzie tworzyć społeczność złożoną z osób transformujących różne gałęzie gospodarki. Ludzie, wiedza i projekty będą współdziałać oraz rozwijać się wokół konkretnych obszarów, takich jak PropTech czy Internet Rzeczy.

Jednym z głównych celów funkcjonowania nowej przestrzeni jest znalezienie odpowiednich osób, które pomogą scale-upom w rozwoju biznesu: inwestorów, potencjalnych klientów, ekspertów w różnych dziedzinach, przedstawicieli agencji rządowych i środowiska akademickiego. Wierzymy, że stworzenie kultury produktywnej współpracy napędzanej przez zróżnicowaną społeczność i osadzonej w odpowiedniej przestrzeni jest kluczem do wspierania innowacji – podkreśla Jerzy Brodzikowski.
Paweł Luty