Regulamin

Pkt. 1. Sklep na stronie wwww.droga44.pl

§1. Sklep będący częścią serwisu www.droga44.pl stanowi jego integralną część. 

§2. W sklepie znajdziemy wersje elektroniczne w formacie PDF autorskich publikacji będących wyłączną własnością twórców i redaktorów serwisu www.droga44.pl oraz publikacje, o których mowa w paragrafie 3.

§3. Na łamach sklepu www.droga44.pl mogą pojawić się publikacje osób niezwiązanych z serwisem, po wcześniejszym uzgodnieniu obu stron.

§4. Pozyskiwanie wersji PDF w sposób inny niż poprzez zakupienie, tj. poprzez złamanie zabezpieczeń strony jest surowo zabronione.

§5. Zakup odbywa się w trzech krokach. Kupujący wybiera publikację, która go interesuje. Kolejno dokonuje przelewu na wskazane konto właściciela serwisu. Następnie po weryfikacji wpłynięcia pieniędzy na konto pod wskazany w zamówieniu adres e-mail wysyłana jest publikacja w formacie PDF.

§6. W przypadku zainteresowania przez kupującego wersją formatu publikacji e-pub, jeśli oczywiście dana publikacja takową posiada, wysyłana jest ona po wcześniejszym kontakcie oraz spełnieniu warunków z §5.

§7. Zakup publikacji dotyczy użytku indywidualnego. Uprasza się o niekopiowanie materiału zawartego w publikacji, o jego nieudostępnianie w intenecie na postronnych serwisach, przetwarzania całości utworu lub jego części oraz o nieupublicznianie.

§8. W przypadku chęci wykorzystania zawartego materiału w prezentacjach czy dla szerszego grona odbiorców uprasza się o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia warunków takiego działania.

§9. Prosimy o przemyślane zakupy. Zwrotów nie przyjmujemy. W przypadku gdy plik nie dotarł na e-mail z różnych przyczyn, udostępniamy dany plik na serwerze zewnętrznym o trzydniowym okresie ważności.

Pkt. 2. Zasady przyjmowania i realizacji powierzonych zleceń.

§1. Kontakt w celu podjęcia współpracy w danym zakresie z serwisem www.droga44.pl odbywać się może przez wskazany formularz, drogą elektroniczną poprzez e-mail czy serwis społecznościowy oraz telefonicznie. Do momentu spisania umowy w formie pisemnej, przesyłanej drogą elektroniczną, wszelkie ustalenia współpracy uznaje się za nieważne.

§2. Współpraca z serwisem www.droga44.pl odbywa się na podstawie umowy o dzieło wystawianej przez zleceniodawcę, umowy zlecenia wystawianą za pośrednictwem serwisu www.useme.eu bądź umowy o pracę. Każdorazowo umowa może być inna, zależnie od warunków szczególnych. 

§3. Zamówienie treści może odbywać się drogą e-mail, poprzez formularz na stronie bądź telefonicznie. Każdorazowo jednak dla danego zlecenia spisywana jest odpowiednia umowa (pkt.2.§2).

§4. Zleceniodawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów (treści, obrazów, nagrań), na podstawie których możliwe będzie wykonanie zlecenia. W przypadku braku dostarczenia materiałów uznaje się, że zleceniodawca godzi się z materiałem uzyskanym od zleceniobiorcy, który zobowiązuje się wykonać go możliwie najlepiej na podstawie treści do których będzie miał dostęp. Wszystkie poprawki są wykonywane dodatkowo na podstawie odrębnej umowy i tym samym osobno płatne.

§5. Kwestie przesyłania materiałów etc., w czasie trwania zlecenia, regulować będzie treść danej umowy.

§6. Zleceniobiorca (droga44) zastrzega, że o materiał do stworzenia tekstu, po zawarciu umowy, upomnieć się może tylko raz. Brak dostarczonych materiałów w postaci wiedzy specjalistycznej, elementów szczególnych, zdjęć etc., nie może skutkować unieważnieniem umowy ze strony zleceniodawcy, co regulować będzie odrębna umowa.

Pkt. 3. Zasady zamieszczania treści i reklam na stronie www.droga44.pl

§1. Publikacja treści na łamach serwisu www.droga44.pl odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu drogą elektroniczną między stronami.

§2. Redakcja zastrzega sobie prawo do niezamieszczenia treści bądź reklamy w przypadku gdy treść, nagranie audio, obraz czy nagranie audiowizualne:
– są niezgodne z polskim prawem,
– są niemoralne, nieetyczne czy bulwersujące,
– bezpodstawnie godzą w czyjeś imię.

§3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia treści, nagrań audio, nagrań audiowizualnych, obrazów, banerów etc.:
– gdy minie czas ich obecności na stronie zgodnie z warunkami umowy,
– gdy zlecający nie uiści właściwej opłaty,
– na życzenie zlecającego,
– w innych sytuacjach budzących pewne, uzasadnione, wątpliwości.

§4. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność wszystkich informacji dostarczanych przez zleceniodawcę.

§5. Zleceniodawca, przesyłając utwór drogą elektroniczną, potwierdza, że jest on jego własnością lub ma prawo do jego dystrybuowania. Reguluje to albo umowa zawarta między zleceniodawcą a redakcją www.droga44.pl, albo, w przypadku utworów zamieszczanych nieodpłatnie, korespondencja elektroniczna wymieniana między stronami.