Fundusze europejskie dla Twojej firmy!

fundusze europejskie

Dlaczego warto starać się o Europejskie Fundusze?

Nawet najlepszy pomysł na biznes nie ma racji bytu, jeśli zabraknie środków na jego realizację. Kapitał to podstawa, żeby wejść na rynek oraz rozwijać firmę. Od wielkości wkładu, zależy wiele kwestii. Najważniejszy jest zakup profesjonalnego sprzętu, maszyn i wyposażenia, co jest zależne od profilu działalności. Każdą markę oraz jej produkt bądź usługę, trzeba wypromować. Biznes wymaga wielu inwestycji, dzięki którym można rozwinąć skrzydła i stać się konkurencyjnym.  W tym celu warto sięgnąć po Europejskie Fundusze. Aby myśleć o biznesie, trzeba mieć nie tylko pomysł, ale również kapitał. Nie mając własnych środków, można starać się o dotacje z Unii Europejskiej, będące w zasięgu ręki.

fundusze europejskie

Kiedy warto sięgnąć o Fundusze Europejskie?

Prowadzenie własnego biznesu wymaga nakładów finansowych. Zależą one od profilu działalności, więc potrzebny kapitał może sięgnąć nawet kilku milionów złotych. Wszystko zależy od tego, jaki jest potrzebny sprzęt wraz z oprogramowaniem. Jeśli chcemy uruchomić produkcję czy świadczyć profesjonalnych usługi, niezbędne będą dla nas zautomatyzowane maszyny oraz narzędzia. Konieczne jest wynajęcie lokalu, który musi niekiedy składać się z kilku pomieszczeń. Bywa, że niezbędne jest wyremontowanie wnętrz nieruchomości. To wszystko wiąże się z wysokimi kosztami, które trzeba ponieść, chcąc realizować przedsięwzięcie. Kolejnym wydatkiem, jaki należy wziąć pod uwagę, to zakup surowców i materiałów. Aby myśleć o sprzedaży produktów czy usług, potrzebna jest kampania reklamowa. Bez promocji marki, nie ma mowy o budowaniu bazy klientów. Wydatki na promocję zależą od zasięgu działania przedsiębiorstwa. Trzeba przygotować biznesplan, by móc określić wysokość inwestycji – dodaje ekspert. Nie mając własnych środków, warto starać się o Fundusze Europejskie.

Fundusze Europejskie czy kredyt bankowy?

Trudno jest uzyskać kredyt bankowy na start-up. Jeśli nawet go uzyskamy, to może nie być wystarczający na pokrycie wszystkich wydatków. Kolejną wadą pożyczonych pieniędzy, jest konieczność ich zwrotu, co w przypadku nowej firmy, może być sporym problemem.

Trzeba zdawać sobie sprawę, że zanim przedsiębiorca osiągnie zysk, z którego będzie mógł płacić miesięczne raty, minie przynajmniej kilka miesięcy. Potrzebuje czasu na pozyskanie klientów, a żadna instytucja finansowa nie uznaje opóźnień w spłatach zobowiązań. Dlatego, kredyt bankowy może nie być dobrym pomysłem, a wręcz stanie się problemem, co zakłóci rozwój biznesu.

Warto złożyć wniosek o Fundusze Europejskie, przyznawane w formie dotacji. Korzystne jest dla nas to, że środki są bezzwrotne, nie obciążają budżetu przedsiębiorstwa. Pamiętajmy, że skoro są darmowe, to warto, abyśmy się o nie starali w momencie, gdy mamy przygotowany solidny projekt. Nasz biznesplan musi zawierać informacje o kosztach i przewidywanych zyskach. Zlećmy jego wykonanie profesjonaliście, żeby wniosek nie został odrzucony.

fundusze europejskie

Jak starać się o dotacje z Unii Europejskiej?

Abyśmy mogli ubiegać się o Fundusze Europejskie, musimy określić cel, na jaki zostaną przeznaczone. Koniecznie przygotujmy bezbłędny biznesplan działalności przedsiębiorstwa. Dokument jest analizą przedsięwzięcia oraz uzasadnieniem jego celowości. Trzeba dobrze uargumentować potrzebę uzyskania wsparcia. Nie jest łatwy do sporządzenia, ponieważ zawiera konieczne wyliczenia i tabele. W tym celu należy wypełnić arkusz kalkulacyjny. Przygotowane przez nas analizy i wyniki muszą być przedstawione zgodnie z zasadami, rozporządzeniami i aktami prawnymi. Wszystkie rubryki musimy wypełnić prawidłowo. Przestrzegajmy procedur. Firma starająca się o dotację wybiera odpowiedni program, który jest odpowiedni do profilu działalności.  Warto zawęzić specjalizację, by nie obejmowała różnych i to rozbieżnych działań. Złożone przez nas dokumenty są dokładnie sprawdzane pod względem formalnym i merytorycznym. Oceniany jest nie tylko sam pomysł, ale również możliwość jego realizacji. Warto zwrócić się do firmy, która pomoże wypełnić wniosek, będzie monitorowała, na jakim etapie znajduje się realizacja.

fundusze europejskie

Jakie przedsiębiorstwa mogą otrzymać fundusze?

O dotacje unijne mogą się starać wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od branży, profilu i wielkości firmy. Środki dostępne są dla nowych podmiotów gospodarczych, jak i istniejących na rynku od wielu lat.  Jednym słowem każde przedsiębiorstwo i stowarzyszenie skupiające firmy mogą wystąpić o Fundusze Europejskie. Dotacje z UE przyznawane są także: rolnikom, naukowcom, instytucjom, organizacjom pozarządowym.  Można wystąpić z wnioskiem na badania, innowacje, zakup sprzętu, cyfryzację, działalność ekologiczną, energooszczędne rozwiązania, ekspansje na rynki zagraniczne, rozwój firmy, tworzenie nowych miejsc pracy, podnoszenie kwalifikacji kadry oraz ich przekwalifikowanie, celem zmiany stanowiska pracy. Przedsiębiorca powinien złożyć o nie wniosek. Fundusze są szansą na zrealizowanie projektu czy rozwój biznesu. Pieniądze są dostępne w stosunkowo krótkim czasie, więc warto po nie sięgnąć.

Autor: Arkadiusz Malanowski