Wycena tekstu? Cennik? Ale jak to tak… ?

W tym artykule weźmiemy na warsztat dosyć istotną kwestię zwaną wyceną tekstu. Naszym celem nie jest przekonanie co do słuszności wyceny, a jedynie zobrazowanie sytuacji i uzmysłowienie, Tobie jako zlecającemu pewnych realiów. Jest copy i Copy Tak jak mamy różnej jakości auta, różnej jakości mięsa, tak i mamy różnej jakości...